قرص شیشه پاک کن خودرو

هر قرص برابر با حداقل 5 لیتر مایع شیشه شوی خودرو است که مدت زمان حل شوندگی در آب 1 الی چند روز می باشد. نحوه ی حل شدن آن به این صورت است که همزمان با حرکت خودرو و تکان پمپ آب به مرور حل میشود. ماندگاری این محصول تا چند روزموجب می شود شما بتوانید به مرور به قرص آب اضافه کنید و همان کیفیت از محصول را داشته باشید. این محصول فاقد الکل و نمک است و همین موضوع موجب نرم ماندن برف پاک کن های خودرو است. وجود نمک در شیشه شوی خودرو باعث مات شدن و همچنین گرما وسرما موجب شکنندگی برف پاک کن و رسوب در پمپ انتقال دهنده ی شیشه شوی برف پاک کن است ودر نهایت موجب خط و خش بر روی شیشه ی خودرو می شود. اما شیشه شوی خودروی هرمیت با تولید این محصول از تمامی مضرات فوق جلوگیری میکند.

قرص شیشه شوی خودروی هرمیت توانایی تحمل سرما تا 5- درجه (قابلیت تغییر تا 18- درجه ) سانتی گراد را دارد و یخ نمیزند. در خبرها شنیده می شود که دزدان از تخم مرغ برای مات کردن شیشه ی خودرو استفاده میکنند که به طور کامل دید راننده را از بین می برد و برف پاک کن هم موجب پخش شدن تخم مرغ میشود ،قرص هرمیت تنها شیشه شوی خودرو می باشد که قادر است حتی تخم مرغ را به طور کامل از شیشه پاک کند. قرص شیشه شوی خودروی هرمیت قابلیت تمیزکنندگی و پاک کنندگی فوق العاده قوی را نیز دارد.