قرص آتش زا

این قرص قادر به ایجاد درجه حرارت 300 سانتی گرادی است و این موضوع به طور کامل نیاز به آتش زا بودن را حل میکند.امروزه ما برای روشن کردن آتش در مواقع خاص و گرم کردن غذا ,روشن کردن ذغال و چوب از الکل،ژل،نفت و ... استفاده می کنیم که حمل این مواد بسیار خطرناک است و به دلیل وجود الکل مدت زمان روشن بودن آتش بسیار کوتاه است زیرا موجب تبخیر شدن آن می شود. راه حل این مشکل قرص هرمیت آتش زا است .

هر قرص 12 الی 15 دقیقه با شعله آبی می سوزد و به دلیل فقدان الکل در این قرص عملیات تبخیر صورت نمی گیرد . این قرص حمل بسیار آسان و حجم کمی دارد و تمام نیاز ما را برای داشتن آتش با کمترین هزینه و تجهیزات برطرف می کند .با آن میتوان کنسرو گرم کرد،ذغال روشن کرد و مطمئن بود که آتش به زودی فروکش نمی کند.