قرص بوگیر و گندزدای فاضلاب

تمامی محصوملات موجود در بازار که برای از بین بردن بوی نامطبوع فاضلاب است ، دارای اسانس و مواد شیمیایی می باشد که آسیب جدی به دستگاه تنفسی انسان می رساند . این خوشبو کننده ها به عنوان بوی غالب بر بوی نامطبوع فاضلاب تاثیر می گذارند و بدون آنکه بوی بد را از بین ببرد ، تنها قادر به مغلوب کردن بوی نامطبوع است.

قرص گندزدا و بوگیر فاضلاب هرمیت گازهای موجود در فاضلاب را به خود جذب می کند و از پخش شدن آن در فضا جلوگیری می کند و به همین منظور مدت زمان حل شوندگی این محصول متمایز از سایر محصولات است . این قرص به مرور زمان ، تقریبا یک ماه در فاضلاب جذب گازهای نامطبوع را انجام میدهد و حل میشود. هر بسته قرص حاوی 6 عدد قرص می باشد.